การติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างภายในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 9 โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ จากการตรวจสอบผลปรากฎว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น
Posted in การติดตามและประเมินผลแผน.