กิจกรรมอบต.

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ joinPdf_927f5576995a5a8c520a04268bb3787c (7 MB)FacebookTwitterLine ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้มีประชาชน คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดดอนโพธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน และปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโพธิ์ ฝ่ายปกครองตำบลดอนโพธิ์และสถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้ายภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ลานเอนกประสงค์วั ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการดอนโพธิ์อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

นายพณชัย แสงคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ อบต. ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ เด็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นยางนา 1 ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี มณฑลทหารบกที่ 13 กรมประมงจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู ...
อ่านเพิ่มเติม