การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่2

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพิ่มเติมครั้งที่  2  ณ ศาลาหน้าเมรุวัดดอนโพธิ์  ระหว่างวันที่  1 – 11  มกราคม  2564

แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..