กิจกรรมประดิษฐ์ถุงกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ในสำนักงาน

วันที่ 16 สิงหาคม 2566
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
จัดกิจกรรมประดิษฐ์ถุงกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ในสำนักงาน เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลฯ สำหรับผู้ป่วยใช้รับยาจากโรงพยาบาล
แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..