ต้อนรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2566
นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
มอบหมายทีมงานบริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ทีมงาน อบต.ห้วยโป่ง ที่เดินทางมาส่ง นายธัชยุทธ ทองเล็ก ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..