ผู้มีบริหารต่อต้านการทุจริต

นายเสณ่ห์  ปวร  กล่อมกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  ร่วมกับคณะผู้บริหารร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  12  เมษายน  2565  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  วัตถุประสงค์เพื่อแสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..