ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566

วันที่ 3-7 กรกฏาคม 2566
นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 พื้นที่ตำบลดอนโพธิ์
“ท้องถิ่นดีเพราะมีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยเพราะมีภาษีสร้าง”
แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..