ออกแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 8

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ออกแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภค ให้กับประชาชน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนโพธิ์
แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..