โครงการดอนโพธิ์อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

นายพณชัย แสงคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ อบต. ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ เด็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นยางนา 109 ต้น ณ บริเวณบ่อหลวงหนองศรีษะกระบือ

แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต. and tagged , , .