โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโพธิ์ ฝ่ายปกครองตำบลดอนโพธิ์และสถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้ายภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ลานเอนกประสงค์วัดดอนโพธิ์

แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..