โครงการฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลดอนโพธิ์

9 ธ.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ โดยกองการศึกษาฯ จัดทำโครงการฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน มีการฝึกอาชีพ 3 หลักสูตรดังนี้
1. ผ้ามัดย้อม
2. แซนวิสจิ๋ว
3. ตุ๊กตาถุงเท้าการบูร
ณ โรงเรียนวัดใดใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..