โครงการ “ออกกำลังวันละนิด ชีวิตจะมีสุขภาพดี”

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  จัดโครงการ  “ออกกำลังวันละนิด  ชีวิตจะมีสุขภาพดี”  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโพธิ์  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2564  งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนโพธิ์

แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..