่อบต.ดอนโพธิ์ ออกพื้นที่ช่วงโควิด

(วันที่  3/5/2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  นำทีมโดย  นายธีรชัย  ชั่งใจ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโพธิ์  ออกพื้นที่ให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง อบต.ดอนโพธิ์

 
   

แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..