กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือรำ่รวยผิดปกติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนดอนโพธิ์ โดยหากประชาชนพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน หรือโทรศัพท์ 0-3678-3833-4
แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..