ร่วมแข่งขันฟุตซอล ตามโครงการแข่งขันกีฬา Futsal ยุวชน “อบต.โก่งธนูคัพ” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 16

2 กันยายน 2566
นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
มอบหมายให้กองการศึกษาฯ นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล ตามโครงการแข่งขันกีฬา Futsal ยุวชน “อบต.โก่งธนูคัพ” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 16 ณ สนามโดมวัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู ในการนี้มีทีมในเขตอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม ได้แก่ ทีม อบต.โก่งธนู A /โรงเรียนวัดโบสถ์, ทีม อบต.โก่งธนู B/โรงเรียนวัดบ้านดาบ, ทีม อบต.บ้านข่อย, ทีม อบต.งิ้วราย A ,ทีม อบต.งิ้วราย B ,ทีม อบต.โคกลำพาน,ทีม อบต.ดอนโพธิ์ และ ทีม อบต.ท้ายตลาด
ผลการแข่งขัน
-ทีมชนะเลิศ ได้แก่ อบต.บ้านข่อย
-ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ อบต.งิ้วราย A
-ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ อบต.ดอนโพธิ์
แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..