โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ จัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยออกรณรงค์และเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวฟรี 

แสดงความคิดเห็น
Posted in กิจกรรมอบต..