การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา

แสดงความคิดเห็น
Posted in การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์.