ขอขยายเวลาพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถบรรทุกเทท้ายเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า

ประกาศขอขยายเวลาพิจารณาผลฯ

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกวดราคา.