ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.