ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2564

ประกาศ ผ.ถ.4-4,4-5 (นายกฯ)

ประกาศ ส.ถ.4-4,4-5(ม.1)

ประกาศ ส.ถ.4-4,4-5(ม.2)

ประกาศ ส.ถ.4-4,4-5(ม.3)

ประกาศ ส.ถ.4-4,4-5(ม.4)

ประกาศ ส.ถ.4-4,4-5(ม.5)

ประกาศ ส.ถ.4-4,4-5(ม.6)

ประกาศ ส.ถ.4-4,4-5(ม.7)

ประกาศ ส.ถ.4-4,4-5(ม.8)

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.