ประกาศเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศ สภา อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง เปิดประประชุม

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เรียกประชุมสภา.