ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1

ประกาศอำเภอเมืองลพบุรี เรื่อง เรียกประชุม

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เรียกประชุมสภา.