ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศฯให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศฯให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.