ประชาคมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  จัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศาลาวัดดอนโพธิ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

 

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.