ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ ประจำปี 2566 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ประกาศสภา อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่(1)
แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชาสัมพันธ์สภา.