ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ในตำบลดอนโพธิ์  โดยมีกำหนดการตามประกาศที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ประกาศฉีดวัคซีนสุนัขเเมว ปี2564

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.