ประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต./ นายก อบต.

ประกาศคุณสมบัติเเละลักษณะต้องห้ามของผู้

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.