ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวการเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

ประกาศ กำหนดจำนวนสถานที่ปิดประกาศฯ

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.