ประชาสัมพันธ์โครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2564 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.