ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2564

ขอเชิญชวนประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
ผ่าน QR Codeหรือลิงค์ shorturl.asia/XLdMH.

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.