ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี 2564

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งที่ 2

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.