ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงวิธีการสรรหา

ประกาศ ยกเลิกการรับโอนพนักงานส่วนตำบล

แสดงความคิดเห็น
Posted in การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์.