วีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SGDs)

ตอนที่  1  ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SGDs)  คลิกเพื่อรับชม
ตอนที่  2  SGDs  ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง  (Decade of Action)  คลิกเพื่อรับชม
ตอนที่  3  SGDs   กับเยาวชน  คลิกเพื่อรับชม
ตอนที่  4  SGDs   กับภาคธุรกิจ  คลิกเพื่อรับชม
ตอนที่  5  SGDs  กับความหลากหลายทางเพศ  คลิกเพื่อรับชม
ตอนที่  6  SGDs  กับเกษตรกร  คลิกเพื่อรับชม
ตอนที่  7  SGDs   กับชีวิตคนเมือง  คลิกเพื่อรับชม
ตอนที่  8  SGDs   กับอาหารริมทาง  คลิกเพื่อรับชม

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.