แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงในสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ในสถานที่ทำการ อบต.

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.