ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งบประมาณรายจ่ายประจำปี.