ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ประจำเดือนธันวาคม 2561

ประจำเดือนมกราคม 2562

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ประจำเดือนมีนาคม 2562

ประจำเดือนเมษายน 2562

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง.