ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประจำหมู่บ้าน-บ้านนายจำรอง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประจำหมู่บ้าน-บ้านนายจำรอง หมู่ที่ ๗ ต.ดอนโพธิ์ ณ ม.๗ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แสดงความคิดเห็น
Posted in ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง, ประกวดราคา.