คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ์

คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ์

แสดงความคิดเห็น
Posted in คู่มือการปฏิบัติงาน.