งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น
Posted in รายงานงบการเงิน.