ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพเเละประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น
Posted in การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.