เเจ้งหลักเเกณฑ์เเละวิธีการประเมินกำหนดจำนวนครั้งของการลารอบการประเมินครั้งที่2-2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น
Posted in หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.