องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

หมู่ 1 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

โทร. 0-3678-3833-4

โทรสาร 0-3678-3833-4ต่อ 108

แบบฟอร์มติดต่อ