องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

หมู่ 1 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

โทร. 0-3678-3833-4

มือถือสำนักปลัด   063-9944065

โทรสาร 0-3678-3833-4ต่อ 108

e-mail : saraban@donpho.go.th

สายด่วน! นายก

โทร . 081-8118120