องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

หมู่ 1 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

โทร. 0-3678-3833-4

โทรสาร 0-3678-3833-4ต่อ 108

e-mail : donpo424896@hotmail.com

สายด่วน!นายก  

โทร . 089-9008932

แบบฟอร์มติดต่อ