ไข่เค็มดินสอพอง

สถานที่จัดจำหน่าย

เฉลิมศรีไข่เค็มดินสอพอง

278 ม.4 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 16000

ติดต่อ : นายเฉลิมศรี จิตรารัชต์

โทร : 08 1982 4309

แสดงความคิดเห็น
Posted in ผลิตภัณฑ์ตำบล.