ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

คลิกเพื่อดูรายละเอียด คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ที่ 182/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ พ.ศ. 2554

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ พ.ศ. 2554

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ

Posted in มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม.