ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2552

คลิกเพื่อดูรายละเอียด คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ที่ 9/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประมวลจิยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2552

แสดงความคิดเห็น
Posted in มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม.