ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภา

คลิกเพื่อดูรายละเอียด   ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ พ.ศ. 2554 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ พ.ศ. 2554

แสดงความคิดเห็น
Posted in มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม.