โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโพธิ์

หมู่ที่ 4 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จ.ลพบุรี

แสดงความคิดเห็น
Posted in แหล่งท่องเที่ยว.