ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงวิธีการสรรหา

ประกาศ ยกเลิกการรับโอนพนักงานส่วนตำบล เอกสารแนบ ประกาศ […]

อ่านเพิ่มเติม

ขอขยายเวลาพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถบรรทุกเทท้ายเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า

ประกาศขอขยายเวลาพิจารณาผลฯ เอกสารแนบ ประกาศขอขยายเวลาพิ […]

อ่านเพิ่มเติม

การขออนุญาตจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งฟาร์ม เอกสารแนบ ค […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เรื่อง ซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ

ประกาศเชิญชวน   เอกสารแนบ ประกาศเชิญชวน (24 kB)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดอนโพธิ์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สป เอก […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ เอกสารแนบ ประกา […]

อ่านเพิ่มเติม