ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดิน เป็นถนนลูกรังสายหนองจอก (ฝั่งซ้าย1) หมู่ที่ 6

เอกสารแนบ เอกสารที่สแกน(6) (264 kB)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดิน เป็นถนนลูกรังสายหนองจอก (ฝั่งซ้าย2) หมู่ที่ 6

เอกสารแนบ เอกสารที่สแกน(5) (271 kB)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1

ประกาศอำเภอเมืองลพบุรี เรื่อง เรียกประชุม เอกสารแนบ ประ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภา อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ประกาศสภา อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา เอกสารแนบ […]

อ่านเพิ่มเติม