รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน    2561

รายงานแผนการดำเนินงาน-2-2561

การติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างภายในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 9 โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ จากการตรวจสอบผลปรากฎว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ